Projekty w trakcie realizacji

Budynek mieszkalny przy ul. Freytaga 16-16 A w Toruniu

Wykonanie robót w stanie wykończeniowym budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Freytaga 16-16 A w Toruniu. Termin zakończenia zgodnie z umową przewidziano na sierpień 2017 r. Łączna powierzchnia użytkowa budowanych mieszkań wyniesie 1.056,84 m2.