Projekty w trakcie realizacji

Budynek mieszkalny przy ul. Hubego 21-21 C w Toruniu.

Wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hubego 21-21 C w Toruniu z sieciami, przyłączami oraz  z zagospodarowaniem terenu. Prace rozpoczęto w czerwcu 2018 r. Termin zakończenia realizacji budynku zgodnie z umową przewidziano na sierpień 2019 r. Wybudowanych zostanie 42 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1747,21 m2.