Projekty w trakcie realizacji

Budynek mieszkalny przy ul. Hubego 29 – 29 B w Toruniu

Wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hubego 29 - 29 B w Toruniu z sieciami, przyłączami oraz  z zagospodarowaniem terenu. Prace rozpoczęto 14 lipca 2017 r. Termin zakończenia realizacji budynku zgodnie z umową przewidziano na wrzesień 2018 r. Wybudowanych zostanie 42 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 1764, 02 m2.