Projekty w trakcie realizacji

Budynek mieszkalny przy ul. Hubego 31-31 A w Toruniu.

Wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hubego 31-31 A w Toruniu z sieciami, przyłączami oraz  z zagospodarowaniem terenu. Prace rozpoczęto 5 września 2017 r. Termin zakończenia realizacji budynku zgodnie z umową przewidziano na listopad 2018 r. Wybudowanych zostanie 30 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1234,43 m2.