Projekty w trakcie realizacji

Budynek mieszkalny D ul. Poznańska 294 C w Toruniu.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego D wraz z zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą przy ul. Poznańskiej 294 C w Toruniu. Termin zakończenia zadania zgodnie z umową przewidziano na luty 2019 r. Łączna powierzchnia budowanych mieszkań wyniesie 3413,03 m2.