Projekty w trakcie realizacji

Budynki mieszkalne G i F ul. Poznańska 294 c w Toruniu

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych G i F wraz z zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą przy ul. Poznańskiej 294 c w Toruniu . Termin zakończenia zadania zgodnie z umową przewidziano na październik 2017 r. Łączna powierzchnia użytkowa budowanych mieszkań wyniesie 5.200,09 m2.