Projekty w trakcie realizacji

„CHEŁMIŃSKIE TARASY” ul. Szosa Chełmińska 175 A w Toruniu

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego "CHEŁMIŃSKIE TARASY" wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą  w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 175 A. Termin zakończenia zadania inwestycyjnego przewidziano na wrzesień 2018 r. Łączna powierzchnia budowanych mieszkań wyniesie 3450,44 m2.

Szczegółowe informacje na temat inwestycji można znaleźć  pod adresem www.chelminskietarasy.pl