Spółka Vimag

Spółka Vimag rozpoczęła działalność w 2013 roku. Jesteśmy młodą, lecz dobrze rozwijającą się firmą.

Doświadczeni fachowcy

Posiadamy odpowiedni potencjał fachowców i kadry inżynierskiej, gwarantując wykonawstwo robót o bardzo wysokiej jakości.

Profesjonalne wykończenie

Prace wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót.