Projekty w trakcie realizacji

BUDYNEK MIESZKALNY B PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 294 D W TORUNIU

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego B wraz z zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą przy ul. Poznańskiej 294 D w Toruniu. Termin zakończenia zadania zgodnie z umową przewidziano na marzec 2021 r.  Łączna powierzchnia użytkowa budowanych mieszkań wyniesie 3.696,71 m2.