Projekty w trakcie realizacji

Budynek mieszkalny E przy ul. Poznańskiej 294 E w Toruniu.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego E wraz z zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą przy ul. Poznańskiej 294 E w Toruniu. Termin zakończenia zadania zgodnie z umową przewidziano na koniec czerwca 2020 r. Łączna powierzchnia użytkowa budowanych mieszkań wyniesie 3.515,19 m2.