Projekty w trakcie realizacji

Budynek mieszkalny ul. Hubego 37-37B w Toruniu

Wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hubego 37-37 b w Toruniu z sieciami, przyłączami oraz  z zagospodarowaniem terenu. Prace rozpoczęto 29 lipca 2019 r. Termin zakończenia realizacji budynku zgodnie z umową przewidziano na wrzesień 2020 r. Wybudowanych zostanie 42 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 1742,65 m2.