Projekty w trakcie realizacji

BUDYNEK MIESZKALNY UL. HUBEGO 39-39 B W TORUNIU.

Wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hubego 39-39 B z sieciami, przyłączami i zagospodarowaniem terenu. Prace rozpoczęto 25.11.2019 r. Termin zakończenia realizacji budynku zgodnie z umową przewidziano na 25.01.2021 r.