Projekty w trakcie realizacji

BUDYNEK MIESZKALNY UL. KRASIŃSKIEGO 15 A W TORUNIU

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego  z 5 kondygnacjami nadziemnymi oraz wielostanowiskowym otwartym garażem dwupoziomowym w Toruniu, przy ul. Krasińskiego 15A. Prace rozpoczęto 01 wrzesień 2020 r. Termin zakończenia realizacji budynku zgodnie z umową przewidziano na II kwartał 2021r.  Wybudowanych zostanie   15 mieszkań.