Projekty w trakcie realizacji

Budynek mieszkalny wielorodzinny C w Toruniu ul. Poznańska 294 I.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego C wraz z zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą przy ul. Poznańskiej 294 I w Toruniu. Prace rozpoczęto w grudniu 2021 r. Termin zakończenia prac zgodnie z umową przewidziano na kwiecień 2023 r. Wybudowanych zostanie 50 mieszkań  o łącznej powierzchni użytkowej 2411,41 m2.