Projekty w trakcie realizacji

Budynek mieszkalny wielorodzinny A w Toruniu ul. Poznańska 294 C.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego A wraz z zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą przy ul. Poznańskiej 294 C w Toruniu. Prace rozpoczęto w listopadzie 2021 r. Termin zakończenia prac zgodnie z umowa przewidziano na marzec 2023 r. Wybudowanych zostanie 75 mieszkań  o łącznej powierzchni użytkowej 3627,21 m2.