Projekty w trakcie realizacji

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Toruniu ul. 63 Pułku Piechoty 64

Wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Toruniu przy ul. 63 Pułku Piechoty 64 wraz z sieciami, przyłączami i zagospodarowaniem terenu. Prace rozpoczęto  w listopadzie 2021 r. Termin zakończenia prac zgodnie z umową przewidziano na  styczeń 2023 r. Wybudowanych zostanie 24 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 1175,31 m2.