Projekty w trakcie realizacji

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Toruniu ul. 63 Pułku Piechoty 66-68

Wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Toruniu przy ul. 63 Pułku Piechoty 66-68 wraz z sieciami, przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu. Prace rozpoczęto w sierpniu 2021 r. Termin zakończenia prac zgodnie z umową przewidziano na październik 2022 r. Wybudowanych zostanie 36 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1813,32 m2.