Projekty w trakcie realizacji

Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Poznańska 97-99 w Toruniu

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z usługami w Toruniu przy ul. Poznańskiej 97-99. Prace rozpoczęto w czerwcu 2021 r. Termin zakończenia prac zgodnie z umową przewidziano na czerwiec 2022 r. Wybudowanych zostanie 20 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 903,50 m2.