Projekty w trakcie realizacji

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Watzenrodego 27-27 A, Toruń

Wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Watzenrodego 27-27 A  w Toruniu z sieciami, przyłączami oraz  z zagospodarowaniem terenu. Prace rozpoczęto 6 listopada 2020 r. a zakończono w lutym 2022r. Wybudowano  40 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 1889,56 m2.