Projekty zrealizowane

Biedronka ul. Fałata 21, Toruń

Przebudowa budynku handlowo-usługowego „Biedronka” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  w Toruniu przy ul. Fałata 21 .

Prace prowadzono od 01.02.2021 r. do 13.03.2021 r.