Projekty zrealizowane

Biedronka ul. Turystyczna 95 Toruń

Remont i przebudowa budynku handlowo-usługowego Biedronka w Toruniu przy ul. Turystyczna 95 . Prace prowadzono od 11.01.2021 do 25.02.2021 r.