Projekty zrealizowane

Budynek mieszkalny przy ul. Hubego 31-31 A w Toruniu.

Wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hubego 31-31 A w Toruniu z sieciami, przyłączami oraz  z zagospodarowaniem terenu. Rozpoczęcie prac nastąpiło 5 września 2017 r. Prace zakończono w grudniu 2018 r. Wybudowanych zostało 30 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1234,43 m2.