Projekty zrealizowane

Biedronka ul. Powstańców Wielkopolskich 56, Bydgoszcz

Przebudowa budynku handlowo-usługowego „Biedronka” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  w Bydgoszczy  przy ul. Powstańców Wielkopolskich 56.

Prace prowadzono od 17.08.2020 r. do 13.10.2020 r.