Projekty zrealizowane

Budynek mieszkalny przy ul. Freytaga 16-16 A w Toruniu

Wykonanie robót w stanie wykończeniowym budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Freytaga 16-16 A w Toruniu. Prace zakończono zgodnie z umową w sierpniu 2017 r. Łączna powierzchnia użytkowa mieszkań wyniosła 1.081,25 m2.