Projekty zrealizowane

Świątynia przy ul. Szosa bydgoska

Wykonanie w ramach podwykonawstwa robót stanu wykończeniowego budynku Świątyni przy ul. Szosa bydgoska 87-91 i 99 działki nr 124/3 i 129/5 obręb 22. Prace zakończono w maju 2016 r.