Projekty zrealizowane

Dom Dziennego Pobytu Seniorów w Toruniu

Wykonanie przebudowy I piętra istniejącego budynku magazynowo-mieszkalnego na Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 1. Prace realizowano w okresie od 02.01.2018 do 30.04.2018 r. Powierzchnia całkowita obiektu wyniosła 500,5 m2.