Projekty zrealizowane

Zespół mieszkalny „SKARBKA SKWER” w Warszawie-Białołęce przy ul. Skarbka z Gór 138

Budowa w systemie generalnego wykonawstwa zespołu mieszkalnego składającego się z 3-ech budynków mieszkalnych wielorodzinnych i 5-u lokali użytkowych wraz z jednoprzestrzennym parkingiem podziemnym w Warszawie-Białołęce przy ul. Skarbka z Gór 138. Łączna powierzchnia użytkowa budowanych mieszkań wyniosła  7.351,60 m2, natomiast lokali użytkowych 806,00 m2.