Projekty zrealizowane

Budynek mieszkalny E przy ul. Poznańskiej 294 E w Toruniu.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego E wraz z zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą przy ul. Poznańskiej 294 E w Toruniu.  Prace zakończono zgodnie z umową w lipcu 2020r. Wybudowano 72 mieszkania o powierzchni użytkowej 3515,19 m2