Projekty zrealizowane

BUDYNEK MIESZKALNY B PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 294 D W TORUNIU

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego B wraz z zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą przy ul. Poznańskiej 294 D w Toruniu. Prace zakończono w marcu 2021r.  Łączna powierzchnia użytkowa budowanych mieszkań wyniosła 3.696,71 m2.