Projekty zrealizowane

Budynek mieszkalny przy ul. Freytaga 10, Toruń

Wykonanie robót w stanie wykończeniowym budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Freytaga 10 w Toruniu. Prace zakończono we wrześniu 2016r. Wybudowano 15 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 798,74 m2.