Projekty zrealizowane

Netto, ul. Komunalna 19 w Radziejowie.

Roboty budowlano-montażowo-remontowe w sklepie Tesco,  ul. Komunalna 19 w Radziejowie. Konwersja sklepu Tesco w Netto. Prace prowadzono od 07.06.2021 r. do 26.06.2021 r.