Projekty zrealizowane

Budynek mieszkalny przy ul. Freytaga 12-12a, Toruń

Wykonanie robót w stanie wykończeniowym budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Freytaga 12-12A w Toruniu. Prace zakończono w czerwcu 2017 r. Wybudowano obiekt o  łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 1.169,04 m2.