Projekty zrealizowane

Pawilon handlowo-usługowy w Grodzisku Mazowieckim

Kompleksowe wykonanie pawilonu handlowo-usługowego w Grodzisku Mazowieckim przy ul.Matejki na terenie nieruchomości stanowiącej działki numer 60/2 o powierzchni 1.948m2. Wykonano obiekt o powierzchni zabudowy  ok.540m2. Prace zakończono w  sierpniu 2016. Inwestorem jest: Immobilis.