Projekty zrealizowane

Biedronka ul. Łyskowskiego 24, Toruń

Remont i przebudowa budynku handlowo-usługowego „Biedronka” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  w Toruniu  przy ul. Łyskowskiego 24 .

Prace prowadzono od 25.06.2020 r. do 13.08.2020 r.