Projekty zrealizowane

I etap prac, ul. Strzałowa 13, Toruń

Wykonanie robót I etapu w stanie deweloperskim trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Osiedlu Mieszkaniowym Toruńskie Zawiśle w Toruniu przy ul. Strzałowej 13. Prace zakończono zgodnie z umową w październiku 2015. Wybudowano 57 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 2.469,66m2.