Projekty zrealizowane

BIEDRONKA w Toruniu przy ul. Poznańskiej

Wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku handlowo-usługowego Biedronka w Toruniu przy ul. Poznańskiej. Prace prowadzono od 17.09.2018 r. do 15.11.2018 r.