Projekty zrealizowane

BIEDRONKA w Kowalewie Pomorskim przy ul. Batalionów Chłopskich

Wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku handlowo-usługowego Biedronka w Kowalewie Pomorskim przy ul. Batalionów Chłopskich. Prace prowadzono od 05.2018 do 07.2018 r.