Projekty zrealizowane

Dwa budynki mieszkalne B1 i B2 przy ul. Watzenrodego 15,15 A w Toruniu

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych B1 i B2 z usługami na parterze wraz z zagospodarowaniem terenu z niezbędną infrastrukturą przy ul. Watzenrodego 15,15A w Toruniu. Prace rozpoczęto 1 sierpnia 2018 r. Prace zakończono w grudniu 2019 r.
Wybudowanych zostało 48 mieszkań.