Projekty zrealizowane

Budynek mieszkalny przy ul. Hubego 23-23 B w Toruniu.

Wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hubego 23-23 b w Toruniu z sieciami, przyłączami oraz  z zagospodarowaniem terenu. Rozpoczęcie prac nastąpiło w sierpniu 2018 r. Prace zakończono w listopadzie 2019 r.  Wybudowanych zostało 30 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1343,96 m2.