Projekty zrealizowane

BIEDRONKA w Toruniu przy ul. Dziewulskiego

Wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku handlowo-usługowego Biedronka w Toruniu przy ul. Dziewulskiego. Prace prowadzono od 24.09.2018 do 22.11.2018 r.