Projekty zrealizowane

Budynek mieszkalny przy ul. Hubego 21-21 C w Toruniu.

Wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hubego 21-21 C w Toruniu z sieciami, przyłączami oraz  z zagospodarowaniem terenu. Prace rozpoczęto w czerwcu 2018 r. Prace zakończono w sierpniu 2019 r.
Wybudowanych zostało 42 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 1747,21 m2.