Projekty zrealizowane

Budynek mieszkalny ul. Hubego 37-37B w Toruniu

Wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hubego 37-37 b w Toruniu z sieciami, przyłączami oraz  z zagospodarowaniem terenu. Prace rozpoczęto 29 lipca 2019 r. Prace zakończono we wrześniu 2020r. Wybudowanych zostało 42 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 1743,06 m2.