Projekty zrealizowane

Ul. Podgórska 4, Toruń

Naprawa pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi o powierzchni 2.020m2 oraz instalacją odgromową w budynku nr 61 położonym przy ul. Podgórskiej 4 w Toruniu na terenie  Jednostki Wojskowej. Prace wykonywano w okresie od lipca do września 2015.