Projekty zrealizowane

III etap prac, ul. Strzałowa 13, Toruń

Wykonanie robót III etapu w stanie deweloperskim 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych na Osiedlu Mieszkaniowym Toruńskie Zawiśle w Toruniu przy ul. Strzałowej 13. Prace zakończono w styczniu 2017 r. Wybudowano 69 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 3.053,85 m2.