Projekty zrealizowane

Budynek mieszkalny przy ul. Freytaga 8-8a

Wykonanie robót w stanie wykończeniowym budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Freytaga 8-8a w Toruniu. Prace zakończono we wrześniu 2016 r. Wybudowano 20 mieszkań  o łącznej powierzchni użytkowej  1.063,00 m2.