Projekty zrealizowane

Budynek mieszkalny przy ul. Freytaga 6-6a, Toruń

Wykonanie robót w stanie wykończeniowym budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Freytaga 6-6a w Toruniu. Prace zakończono  zgodnie z umową w sierpniu 2015 r. Wybudowano 20 mieszkań o powierzchni użytkowej 1.072,47 m2.