Projekty zrealizowane

Park Pamięci w Toruniu ul. Droga Starotoruńska

Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy Parku Pamięci w Toruniu ul. Droga Starotoruńska. Prace rozpoczęto w październiku 2018 r. Prace zakończono w grudniu 2019 r.