Projekty zrealizowane

Budynek mieszkalny przy ul. Bluszczowej 36-36 A w Toruniu

Wykonanie robót w stanie wykończeniowym budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bluszczowej 36-36 A w Toruniu. Prace zakończono w  lipcu 2017 r. Wybudowano obiekt o  łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 1.074,56 m2.