Projekty zrealizowane

Budynek I/ZUS przy ul.Wybickiego 37/38, Grudziądz

Wykonanie termomodernizacji tj.: docieplenie elewacji, wymiana stolarki okiennej, oświetlenia, co i malowanie pomieszczeń o pow. 10.000m2 oraz dostosowanie budynku I/ZUS przy ul.Wybickiego 37/38 w Grudziądzu do przepisów ppoż. wraz z modernizacją i rozbudową systemu sygnalizacji pożaru. Prace prowadzono od maja do października 2015.