Projekty zrealizowane

BUDYNEK MIESZKALNY UL. HUBEGO 39-39 B W TORUNIU.

Wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Hubego 39-39 B z sieciami, przyłączami i zagospodarowaniem terenu. Prace rozpoczęto 25.11.2019 r. Prace zakończono w marcu 2021r. Wybudowano 41 mieszkań o łącznej powierzchni 1743,43 m2.